Vejen videre...

Jeg tilbyder i denne tid med coronavirus samtaler over telefon eller online og benytter den sikrede tjeneste Wire. Tag endelig kontakt ved spørgsmål.

Vi oplever alle situationer, vi gerne havde undgået eller udfordringer, som kan være svære at tackle selv. Det kan være nyt eller sårbart at række ud efter hjælp. At tale med en udenforstående kan være en måde at få nye perspektiver på samt opdage nye handlemuligheder i forhold til din situation. Det kræver mod at åbne sig for en anden og allerede det, at du kigger her er et skridt på vejen til at gøre noget ved det du står i. Terapi er en investering i dig og dit velvære. Terapi kan ses som afsæt for et bedre liv nu og fremadrettet.

Via samtaler kan du blive klogere på at forene tanker, følelser og kropslige fornemmelser for på den måde at opnå større forståelse af dig selv og derved bedre samspil med andre.