Bedre forældre/barn samspil

Ny gruppe starter februar 2020 

"Følelser er limen mellem mennesker og forudsætning for tilknytning"

Ønsker du at styrke dit barns selvværd og støtte det i at opbygge gode venskaber? Ønsker du at forstå dit barn bedre og at opnå bedre samspil med dit barn? Så kan det terapeutiske undervisningsprogram Circle of Security være aktuelt. Her styrkes du i at se dit barns behov, at blive bedre til at løse konflikter og at give dit barn bedre grundlag for at udvikle stabilt selvværd og trygge relationer. 

For at børn kan udforske verden, kræver det en sikker base. Hvis barnet føler sig kritiseret, truet eller ikke-mødt mindskes nysgerrigheden for omverdenen og i stedet bliver ønsket om kontakt sat i forgrunden. Det kan ses som to systemer, der afhænger af og påvirker hinanden - et "udforskningssystem" og et "tilknytningssystem". Som forælder er det væsentligt at kunne understøtte begge systemer, hvilket kræver, at man som forælder tager styringen, når der er behov for det og på samme tid imødekommer barnets behov.  Circle of Security er med til at understøtte, at du forbliver større, stærkere, klogere og kærlig i samspillet med dit barn. Dette er grundlag for en tryg tilknytning.

Forløbet foregår over 8 gange, hvor vi udfra videoklip taler om dig og dit barns samspil. Vi vil i dialog reflektere og diskutere, hvordan dine tilknytningserfaringer har betyding for, hvordan du møder dit barns behov.

Udover at underbygge forståelsen af dit barn, kan det også give dig selv større indsigt i, hvordan du agerer i voksenrelationer f.eks i forhold til en partner. Du er velkommen til at komme alene eller med din partner. 

Circle of Security hjælper med at 

  • udvikle en sund og tryg relation mellem børn og forældre
  • øge forældres refleksion omkring børns behov
  • styrke forældre i at møde barnets følelser og se barnets signaler
  • understøtte barnets udvikling af et trygt tilknytningsmønster ved forældrenes bevidste afstemte tilgang til det

Deltagere udtaler: 

"Jeg synes COS har givet mig en ramme at forstå børns udvikling i. Umiddelbart kan det godt virke ret banalt, men det giver virkelig god mening også at kunne sætte sin egen rolle i perspektiv uanset, om det er forældre/barn-samspil, parforhold eller andre nære relationer. Allerede nu kan jeg se, hvordan kendskab til tryghedscirklen har ændret mit handlingsmønster. Desuden er det rart at blive præsenteret for metoder til at reparere en brudt relation på."  kvinde, 36 år, nybagt mor

"Med COS fik jeg åbnet op for en ny og spændende tilgangsvinkel til mit professionelle virke som lærer. At være "hænderne" der bærer barnet i dets jagt på anerkendelse og støtte er en vigtig forudsætning for at kunne opbygge læring med børn i den moderne folkeskole. Som nybagt forælder er COS en åbenbaring. Alle dele af mine relationer til mig barn og den kommende tid, med alle de udfordringer rollen som forælder byder på for en helt ny og klarere mening. Jeg føler mig rigtig godt klædt på af kurset." mand, 46 år, lærer og nybagt far

"Tak for et rigtig godt og lærerigt kursus. Hos dig føler man sig tryg og i kompetente hænder. Igennem COS-kursus fik jeg sat fokus på mine egne reaktionsmønster, hvorfra de kommer og en opmærksomhed til at ændre dem, inden jeg giver dem videre. Det har også været godt, sammen med min mand, at få sat nogle fælles ord på hvordan vi gerne vil være sammen med vores børn.  Nu kan jeg også bedre forstå, hvorfor min mand reagerer som han gør, både overfor børnene, men også overfor mig." Henriette, 36 år, mor til pige på 6 år og dreng på 2 år

 

I voldens tegn - at forstå og arbejde med vold

 

Kurset handler om, hvordan vi kan forstå vold i et større perspektiv, hvordan vold påvirker partner og børn, samt hvordan man arbejder med personer, der udøver vold og dem som er udsat. Kan afhængig af ønske udbydes fra 2 timer til 2 dage med forskelligt hovedfokus. Se tidligere kursusbeskrivelser.