Kursusbevis

Bevis for 2-dages kursus:

Kursisten vil efter dette kursus have forståelse af det komplekse ved vold i nære relationer. Kursisten vil have en forståelse af hvad der kan være baggrund for at nogle personer vælger at bruge vold. Kursisten vil have opnået en forståelse af, hvordan det påvirker partner og børn at være i en familie, hvor der er vold. Kursisten vil have fået et indblik i hvordan psykologer kan arbejde med udøver, udsat og børn. 

Gennem en uddybning af mentaliseringsbaseret terapi har kursisten fået fremstillet en effektiv behandlingsform til at arbejde med voldsudøver. Kursisten er blevet præsenteret for i hvilken grad tilknytningsmønster kan have betydning for voldsudøveren, udsat og barnet. For med denne viden at opnår forståelse af hvad der kan komme i spil i terapirummet i forhold til psykologen. Kursisten har forholdt sig til hvordan psykologer tager vare på sig selv i dette felt.

Gennem caseøvelser med rollespil, reflektion over eget forhold til indre verden, videoklip og fælles diskussion har kursisten tilegnet sig denne viden.