Vold

Det kan være svært at gennemskue vold i nære relationer og det kan være sårbart at erkende, at man udøver vold mod dem, man holder af. Når vi begynder at kalde vold for vold, åbner vi for kreativiteten til at finde alternative måder at være sammen med andre på. 

"Enhver handling som via det at skade, smerte, krænke eller skræmme får en anden til at gøre noget/undlade at gøre noget er vold" - definition på vold af psykologspecialist Per Isdal, stifter af Alternativ til Vold 1987 i Norge.

Forskellige voldsformer

  • fysisk - slag, spark, kradsen, rysten, kast, niven
  • psykisk - kontrol, trusler direkte og indirekte, voldsom jalousi, nedgørende tale, fokuseren på den andens sårbarheder
  • materiel - slag i møbler eller vægge, kaste med mad eller genstande
  • seksuel - krænkelser hvor den anden part ikke har lyst
  • latent - den ulmende uro som ligger når der er vold i relationen

At vokse op med vold kan påvirke evnen til at mærke/kende egen behov, tilliden til andre og synet på fremtiden. Vold kan medføre, at man mister fornemmelsen for sine grænser, mister troen på sig selv og vikles ind i at tro at det er ens egen skyld. 

Udøver man vold, kan der være mange grunde til, at man forsøger at baggatellisere ens væremåde og handlinger - måske har man selv været udsat for vold i opvæksten og dette er måden, man har lært at tackle følelser på. 

Vold ødelægger kærlighed og skaber afstand i forhold.